Privacy

 
Intro

KUT.illustraties geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van KUT.illustraties. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden versie 1:0 is 1 november 2018 met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

 
Webformulieren

Op onze website vindt u een aantal webformulieren waar wij u vragen om persoonsgegevens in te vullen, zoals bijvoorbeeld uw (bedrijfs-)naam, adresgegevens, e-mailadres, webadres en (mobiele) telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

 
Transactionele e-mails

Als u een bestelling plaatst in onze webwinkel ontvangt u een aantal e-mailberichten betreffende de status van uw bestelling. Onze verzendpartner ontvangt van ons uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van de voortgang van de levering.

 

Onze cliëntgegevens worden in het webwinkelsoftware van ‘Wix’ bewaard en vervolgens enkel voor administratieve doeleinden gebruikt.

 

Wij maken voor e-maildiensten gebruik van de servers van ‘Outlook’ en ‘Wix’. Alle e-mailverkeer is vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor de verwerker.

 
Webhosting en Database

KUT.illustraties maakt voor het hosten van de website gebruik van de diensten van ‘Wix’. Alle gegevens die u via onze website aan ons ter beschikking stelt worden (al dan niet tijdelijk) opgeslagen op de servers van ‘Wix’. Deze partij heeft de nodige beveiligingstechnieken toegepast en het is de verwerker en diens medewerkers of hulppersonen op grond van de overeenkomst tussen de verwerker en KUT.illustraties verboden gegevens in te zien of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. De verwerker maakt periodiek back-ups van de opgeslagen gegevens, op deze back-ups zijn dezelfde waarborgen en voorwaarden van toepassing.

 
Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden in de volgende gevallen met derden gedeeld:

Google Analytics: Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Payment processors
Wij maken met betalingen gebruik van ‘Wix payments’ en ‘Ideal’. 

Pakketdiensten en logistiek
PostNL: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 
Automatisch verzamelde gegevens
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

In voorkomende gevallen kan KUT.illustraties op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 
Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 
Contactgegevens

KUT.illustraties

Locatieadres: Verwersdijk 2, 2611 NH Delft

Email: fien.illustraties@hotmail.com

Contactpersoon: Fien ten Dam